ghodemukh-blogs

#1 (2)

घोडेमुख आख्यायिका आणि परंपरा

सावंतवाडी संस्थानातील व वेंगुर्ला तालुक्या अंतर्गत येणारे पेंडूर गाव (पूर्वी मातोंड पण आता मातोंड पासून वेगळे झालेले) प्राचीन परंपरा लाभलेले गाव. पेंडूर गावाचे ग्रामदैवत व श्री शंकराचे रूप अशी ख्याती असलेले जागृत म्हणून प्रसिद्धी पावलेले श्री देव घोडेमुख.

Read More
#2 (2)

Ghodemukh Akhyayika And Traditions

Shri Dev Ghodhemukh, who has been famous as an Awakening figure, is a village god of village Pendur. It is Alse known as Jagrut Devasthan.

Read More

receive a free guide [.pdf] to:- Project Management Certification... along with the subscription